Danske Speditører
Hjem
Danske Speditører


Vigtige links: 

 


Danske Speditører har modtaget eksempler på konkrete beredskabsplaner/information til medarbejdere, som pt. anvendes af medlemsvirksomheder. Eksemplerne bringes her med accept af offentliggørelse (enten med virksomhedens navns nævnelse og/eller i anonymiseret form), idet disse efter Danske Speditørers umiddelbare opfattelse kan tjene til inspiration for øvrige medlemmer, idet det dog samtidig understreges, at eksemplerne ikke nødvendigvis udtrykker Danske Speditørers politiske holdning, endsige har været genstand for en faglig vurdering eller kan anses for tiltrådt juridisk af Danske Speditører.


Seneste nyt

Vi oplyser løbende vores medlemmer om den nye udvikling vedr. COVID-19


Tilmeld dig vores nyhedsbrev via linket nedenfor for at være sikker på at modtage de nyeste informationer.

Kontakt os

Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

Følg os

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes